Korisnik posjetom www.opg-brlekovic.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.opg-brlekovic.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem www.opg-brlekovic.hr, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje OPG Brleković izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Uvod
Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

1. Način i svrha korištenja www.opg-brlekovic.hr
2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
4. Način korištenja i obrađivanja podataka
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
6. “Kolačići” (Cookies)
7. Zadržavanje korisničkih podataka
8. Sigurnosne procedure
9. Promjena Uvjeta

 

1. Način i svrha korištenja www.opg-brlekovic.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.opg-brlekovic.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OPG Brleković te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja www.opg-brlekovic.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. OPG Brleković neće biti odgovoran za način korištenja www.opg-brlekovic.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.opg-brlekovic.hr.

 

2. Način prikupljanja osobnih podataka

1. Izravno od korisnika u slučaju kupovine putem weba,
2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.opg-brlekovic.hr.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom kupovine putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:
1. Ime i prezime
2. Adresu dostave
3. Adresu za račune
4. Telefonski broj
6. E-mail adresu
7. Način plaćanja – OPG Brleković prikuplja korisnički odabir plaćanja za naručene proizvode.
8. IP adresu sa koje korisnik pristupa

 

Prilikom podnošenja upita OPG Brleković putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:

1. Ime i prezime
3. Korisnički e-mail
4. Korisničku poruku

 

Neizravno prikupljanje podataka
1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics-a

 

4. Korištenje prikupljenih informacija

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem
www.opg-brlekovic.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.opg-brlekovic.hr
2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.opg-brlekovic.hr
3. Osigurati korisniku proizvod koji je korisnik naručio putem www.opg-brlekovic.hr
4. Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod
5. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
6. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.opg-brlekovic.hr
7. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
8. Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda putem www.opg-brlekovic.hr
9. Organizirati dostavu naručenog proizvoda
10. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.opg-brlekovic.hr
11. Analizirati korisničko korištenje www.opg-brlekovic.hr i raditi web statističke izvještaje za interne potrebe OPG Brleković
12. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili narudžbu
13. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima OPG Brleković poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
14. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje, pregledavanje www.opg-brlekovic.hr i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili ciljane OPG Brleković ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.

 

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da OPG Brleković korisničke podatke prikupljene putem www.OPG Brleković.h može prosljeđivati:
1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima OPG Brleković i zaposlenicima OPG Brleković koji su uključeni u isporuku korisničke narudžbe OPG Brleković proizvoda ili u pružanje usluge temeljem korisničkog upita
2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu OPG Brleković web stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
3. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima OPG Brleković
4. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza
5. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja OPG Brleković usluga

 

6. “Kolačići” (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.opg-brlekovic.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti www.opg-brlekovic.hr stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić” (“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.opg-brlekovic.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. OPG Brleković korištenjem “kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi na računalu Korisnika, OPG Brleković ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti OPG Brleković web stranice s nekoga drugog računala.
“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice OPG Brleković, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić” koji je aktivan tijekom korištenja www.opg-brlekovic.hr. Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.opg-brlekovic.hr stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga OPG Brleković savjetuje korištenje “kolačića” prilikom posjete www.opg-brlekovic.hr stranica.

 

7. Zadržavanje korisničkih podataka

OPG Brleković će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.

 

8. Sigurnosne procedure

OPG Brleković na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti sklopljenim s OPG Brleković. U svakom slučaju, OPG Brleković u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka.

Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni. OPG Brleković ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima OPG Brleković nema izravni nadzor.

 

9. Promjena Uvjeta

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja OPG Brleković, kao i drugi OPG Brleković posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

OPG Brleković pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem OPG Brleković web stranice ili na drugi primjeren način.